CamSharks Meisjes, Gratis seks cams, seks 24/7

Uw acceptatie

Door het gebruik van onze site gaat u akkoord met het hierin beschreven privacybeleid. Als u het niet met ons privacybeleid eens bent, verzoeken wij u onze site of diensten niet te gebruiken. Als we substantiële wijzigingen aanbrengen aan de wijze waarop uw persoonlijke gegevens gebruiken, zullen wij u daarvan op de hoogte brengen door een duidelijke aankondiging op onze pagina's , of sturen wij u naar eigen goeddunken een e-mail.

Overzicht

CamSharks respecteert en beschermt de privacy van elke individu die een bezoek brengt aan onze website. Deze privacyverklaring is een formeel document waarin beschreven staat welke informatie over u verzameld mag worden tijdens uw gebruik van CamSharks, en hoe deze informatie gebruikt kan worden. Deze verklaring voorziet u ook van instructies over wat te doen als u niet wilt dat uw persoonlijke gegevens worden verzameld of gedeeld wanneer u de website van CamSharks bezoekt.

Persoonlijk identificeerbare informatie

CamSharks verzamelt geen persoonlijk identificeerbare informatie over u (inclusief, maar niet beperkt tot, uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, Burgerservicenummer, informatie over uw bankrekening of creditkaart, of een combinatie van gegevens die gebruikt kan worden om u te identificeren, zoals geboortedatum, postcode, en geslacht) tenzij u dit vrijwillig aan ons hebt verstrekt.

Als u niet wilt dat wij persoonlijk identificeerbare informatie over u verzamelen, verzoeken wij u deze ook niet te verstrekken. Als u onze deze informatie al hebt verstrekt en wilt dat wij deze informatie uit onze administratie verwijderen, neem dan contact met ons op via het e-mailadres aan de onderkant van deze verklaring. Wij doen alle redelijke moeite om uw informatie uit onze bestaande administratie te verwijderen.

Wanneer u ons van persoonlijk identificeerbare informatie voorziet, wordt dergelijke informatie uitsluitend verzameld door CamSharks, en aangewend voor doeleinden uitsluitend door CamSharks. Op het moment dat er om persoonlijk identificeerbare informatie wordt gevraagd, wordt alle informatie die facultatief is verstrekt, anders dan verplicht, als zodanig aangemerkt. We kunnen persoonlijk identificeerbare informatie op de volgende manieren gebruiken, tenzij anders vermeld: we kunnen deze informatie opslaan en aanwenden om uw behoeften beter te gebruiken en hoe wij onze producten en diensten daarop beter kunnen afstemmen;en kunnen wij deze informatie gebruiken om contact met u op te nemen. Financiële informatie die verzameld is, wordt gebruikt om de kwalificaties van gebruikers te controleren voor registratie, en de gebruiker een factuur te kunnen sturen voor producten en diensten.

CamSharks kan een elektronische nieuwsbrief gebruiken om alle of een deel van alle geregistreerde gebruikers te bereiken, waarvoor de verzamelde e-mailadressen gebruikt kunnen worden. Gebruikers kunnen zichzelf op elk moment van dergelijke mailinglijsten laten verwijderen door het volgen van de instructies die onderdeel van dergelijke e-mails vormen.

CamSharks kan om persoonlijk identificeerbare informatie vragen op specifieke pagina's waarmee gebruikers contact kunnen opnemen met CamSharks. Dergelijke informatie wordt verzameld om ons te helpen een specifieke kwestie te verhelpen die door de gebruiker is aangekaart en/of om contact met de gebruiker op te nemen om een gepast antwoord te geven.

Er zijn een beperkt aantal situaties waarin wij uw persoonlijk identificeerbare informatie aan anderen openbaar zullen maken, zonder daarvoor eerst toestemming van u te ontvangen: (1) wanneer wij daartoe gesommeerd worden door een wettelijke dagvaarding of bevel van de rechtbank, (2) als u een overeenkomst met ons schendt of verbreekt, (3) als wij van mening zijn dat door uw toedoen het eigendom of de rechten van CamSharks worden geschaad, of die van de klanten van CamSharks of chathosts, (4) onder dwingende omstandigheden ter bescherming van de fysieke veiligheid van CamSharks, haar werknemers, gebruikers of het publiek in het algemeen, (5) in relatie tot de verkoop van alle of substantiële hoeveelheid van onze bedrijfsbezittingen, of de verkoop van een volledige website of zakelijke afdeling, of (6) voor het kunnen valideren van creditkaartnummers voor het in rekening kunnen brengen van betaalde diensten.

Onze cookies

Uw browser biedt de zogenaamde "cookies", die, "als u deze toestaat", kleine hoeveelheden aan gegevens op uw computer plaatsen over uw bezoek aan onze website. Cookies helpen ons na te gaan welke voorzieningen u van ons het beste bevallen. Wanneer u onze site opnieuw bezoekt, kunnen we met cookies onze producten en diensten op uw voorkeuren afstemmen. Cookies vertellen ons echter niets over uw persoonlijk, tenzij u ons specifiek aanvullende informatie geeft.

Cookies gebruikt op de website per categorie:

  • Strikt noodzakelijke cookies - Deze cookies zijn noodzakelijk om u in staat te bewegen rond de website en het gebruik van de functies, zoals toegang tot beveiligde gebieden van de website.
  • Prestaties cookies - Deze cookies verzamelen anonieme informatie over de bezochte pagina's. Door het gebruik van onze site, gaat u ermee akkoord dat we dit soort cookies plaatsen op uw apparaat. Deze cookies verzamelen informatie over hoe bezoekers gebruik maken van een website, bijvoorbeeld welke pagina's bezoekers naar het vaakst. Deze cookies bevatten geen informatie die een bezoeker identificeert verzamelen. Alle informatie die deze cookies verzamelen is geaggregeerd en dus anoniem. Het wordt alleen gebruikt voor het verbeteren van hoe een website werkt.
  • Functionaliteit cookies - Deze cookies onthouden keuzes die u maakt om uw ervaring te verbeteren. Door het gebruik van onze site, gaat u ermee akkoord dat we dit soort cookies plaatsen op uw apparaat. Deze cookies kunnen de website om keuzes die je maakt onthouden en bieden verbeterde, meer persoonlijke functies. De informatie die deze cookies verzamelen kan worden geanonimiseerd en ze kunnen uw surfervaring activiteit niet bijhouden op andere websites.
  • Reclame cookies - Deze cookies worden gebruikt om advertenties relevanter voor u en uw belangen te leveren. Ze worden ook gebruikt om het aantal keren beperken u een advertentie en helpen om de doeltreffendheid van de reclamecampagne. Ze worden meestal geplaatst door advertentienetwerken met toestemming van de website exploitant. Ze herinneren dat u een website hebt bezocht en deze informatie wordt gedeeld met andere organisaties zoals adverteerders. Vaak richten of reclame cookies zal worden gekoppeld aan de site functionaliteit die door de andere organisatie.

U hebt ook keuzes met betrekking tot cookies. Door het aanpassen van de voorkeuren van uw browser, hebt u de mogelijkheid om alle cookies te accepteren, te worden geïnformeerd wanneer een cookie geplaatst wordt, of om alle cookies te weigeren. Als u sommige of alle cookies weigert, kan uw beleving op onze sites en die van andere sites op internet niet volledig zijn. Sommige sites stellen het functioneren van cookies verplicht, zoals die voor e-commerce-doeleinden. Als u cookies weigert, hebt u bovendien geen voordeel van op maat gesneden levering van materiaal door onze of andere internetsites.

chat-ruimtes en forums

Deze site maakt chat-ruimtes aan haar gebruikers beschikbaar. Onthoud wel dat alle informatie die in deze gebieden openbaar zijn, overal openbaar worden, en dat u voorzichtig moet zijn uw persoonlijke gegevens openbaar te maken. Als u uw e-mailadres in een chatruimte of forum bekendmaakt, kunt u ongewenste e-mail of "spam" ontvangen. We kunnen de privacy van dergelijke informatie die u wenst openbaar te maken op deze manier niet garanderen, dus dient u dit naar eigen inzicht op uw eigen risico te doen.

Minderjarigen

Omdat wij zorgen voor de veiligheid en privacy van kinderen online, voldoen wij aan Children's Online Privacy Act of 1998 (COPA), ofwel de privacy wet van 1998 voor de bescherming van kinderen die online zijn.. COPA en de bijbehorende FTC-wetgeving vormen de federale wetgeving van de V.S. ter bescherming van de privacy van kinderen die gebruikmaken van internet. CamSharks verzamelt naar ons weten geen contact- of persoonlijke informatie over kinderen tot 13 jaar. Onze sites zijn niet bedoeld om informatie te verzamelen van kinderen tot 13 jaar, en we hebben onze sites ingericht om acceptatie van informatie van kinderen tot 13 jaar te blokkeren, waar om leeftijdsgerelateerde informatie wordt gevraagd.

De ledengebieden van CamSharks kunnen materiaal bevatten die door sommigen als beledigend kunnen worden opgevat, en zijn niet toegankelijk voor personen onder de 18 via een standaard creditkaartwand, as bepleit door de Communications Decency Act (Wet voor fatsoenlijke communicatie). Het is mogelijk dat wij door fraude of misleiding informatie ontvangen of met betrekking tot minderjarigen onder de 18. Als we hierover geïnformeerd worden, zullen wij, zodra wij de informatie geverifieerd hebben, onmiddellijk ouderlijke toestemming vragen of de informatie anderzijds van onze servers verwijderen. Als u ons wilt informeren over onze ontvangst van informatie door minderjarigen, meld u dit dan via e-mail naar support@camsharks.net.

Ongewenste e-mail die door u is ontvangen

CamSharks verstuurt geen ongewenste e-mail naar niet-openbare e-mailadressen of naar iedereen die aangegeven heeft geen contact te wensen. Alle nieuwsbrieven die we versturen, worden alleen verstuurd naar actieve leden van de site. Om het ontvangen van e-mails en/of nieuwsbrieven die afkomstig zijn van CamSharks te stoppen, volgt u de instructies in de e-mail of nieuwsbrief zelf, of stuurt u een verzoek om te worden uitgeschreven naar de Klantenservice.

CamSharks gebruikt ook geen spam door filialen of chathosts die op onze site adverteren. Spam door onze filialen is verboden door ons beleid voor acceptabel gebruik. Daarnaast, conform ons gepubliceerde beleid, als CamSharks zich ervan bewust is dat een klant of filiaal in overtreding is van de wet of dit beleid voor acceptabel gebruik, behoudt CamSharks het recht om naar eigen inzicht disciplinaire maatregelen te treffen. Onze disciplinaire maatregelen kunnen zijn: verwijdering van onze servers van bestanden die ons beleid voor acceptabel gebruik hebben geschonden, de verbanning van de klant van het CamSharks-programma, beëindiging van CamSharks-diensten, en verbeuring van alle bestellingen.

Contact

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, neemt u dan contact op met onze klantenservice op support@camsharks.net en geef ons uw naam de inlognaam van CamSharks , en alle informatie waarvan u denkt dat dat belangrijk is.

Het correspondentieadres voor reguliere post is

ICF Technology, Inc.
PO Box 21508
Seattle, WA 98111
USA